Het CBR

Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) verzorgt de afname van rijexamens voor bestuurders in het personen- en goederenvervoer. Als jij opgaat voor je brommer- of auto-examen, krijg je hier ook mee te maken.

Dat kan zijn door de praktijkexamens, denk hierbij aan praktijkexamen voor auto en scooter, maar ook voor je theorie en TussenTijdse Toets.

cbr maastricht

Deeltoets 3 & 4

Deeltoets 3 (TTT)

De tussentijdse toets lijkt heel veel op een echt praktijkexamen. De examinator van het CBR toest of je veilig en zelfstandig kunt rijden en of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers.

Tijdens de Deeltoets 3 (TTT) moet je 2 productieve bijzondere manoeuvres uitvoeren. Hiervoor krijg je alleen een bedoelingsopdracht je moet dan beroep doen op je creatieve, inzicht en probleemoplossend vermogen. Je bent daarbij zelf verantwoordelijk voor je keuzes vooral wat betreft veiligheid, vlotheid en millieubewust gedrag.

De productieve bijzondere manoeuvres zijn:

  • omkeeropdracht
  • parkeeropdracht: in een straat of op een parkeerplaats
  • stopopdracht: stoppen achter een geparkeerdvoertuig.

Deeltoets 4 (Examen)

Tijdens het echte praktijkexamen toetst de examinator van het CBR of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op:

  • beheersing van de auto
  • kijkgedrag en of je goed voorrang verleent
  • inhalen en in- en uitvoegen
  • rijden op kruispunten en rotondes

Heb je geen vrijstellen voor de manoeuvres? Dan moet je 2 productieve bijzondere manoeuvres uitvoeren (zie deeltoets 3). Hiervoor krijg je alleen een bedoelingsopdracht je moet dan beroep doen op je creatieve, inzicht en probleemoplossend vermogen. Je bent daarbij zelf verantwoordelijk voor je keuzes vooral wat betreft veiligheid, vlotheid en milieubewust gedrag.

Bijzondere manoeuvres

Rijschool heerlen en hoensbroek

Omkeeropdracht

Je maakt een de keuze uit: keren door middel van steken, het maken van een halve draai of het rijden van een bocht achteruit. Ook mag je gebruikmaken van een haaks parkeervak door voor- of achterwaarts het vak in te rijden en zo om te keren.

Rijschool heerlen en hoensbroek

Parkeeropdracht

Nu mag je gebruikmaken van parkeren in file (voor- en achterwaarts) zowel aan de rechter- als de linkerzijde van de rijbaan, parkeren in een parkeervak (voor- en achterwaarts) zowel aan de rechter- als linkerzijde van de rijbaan. Het parkeren kan langs of op de rijbaan of op een parkeerplaats worden uitgevoerd.

Rijschool heerlen en hoensbroek

Stopopdracht

Nu krijg je de opdracht om kort achter een ander voertuig te stoppen, zodanig dat aansluitend weer vooruit weggereden kan worden. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor de keuze van een veilige uitvoering en gekozen plaats, de mate van vlotheid en een millieubewuste uitvoering.

Machtiging

Om je praktijkexamen te kunnen aanvragen moet je rijschool natuurlijk wel toestemming hebben. Je geeft toestemming door je rijschool te machtigen. Dat gaat zo:

1. Als eerste noteer je ons rijschool nummer 4980K8
2. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan gratis aan via digid.nl. Je ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode. Onthoud je inloggegevens goed.
3. Ga daarna naar mijn.cbr.nl, klik op de knop ‘Inloggen met DigiD’ en log in.
4. Na het invullen van het rijschoolnummer op mijn.cbr.nl kijk je of de naam van de rijschool op het scherm gelijk is aan de rijschoolnaam. Het CBR controleert de rijschoolnaam tijdens het examen. Als de naam op het voertuig niet overeenkomt met de rijschool die je gemachtigd hebt, dan kan het CBR besluiten om je examen niet door te laten gaan.
5. De rijschool ontvangt een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.
6. Jij ontvangt zelf ook een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.

Gezondheidsverklaring

Bij rijschool DrivingCoach.nl moet elke examenkandidaat zelf zijn gezondheidsverklaring invullen en indienen. Dat gebeurt niet meer door de rijinstructeur (Driving Coach). Na 1 november 2017 is dit trouwens ook niet meer mogelijk door de instructeur!

Door zelf de gezondsheidsverklaring in te vullen voor je rijexamen, ben je veel bewuster met de vragen over je gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Mocht er iets niet geheel duidelijk zijn mag je natuurlijk je Driving Coach hiernaar vragen.